Pravice

Vsebine, objavljene na www.diatonica.si, se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja za to pooblaščene osebe.

Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržujemo si pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.diatonica.si.

Na določenih mestih spletne strani bomo zbirali osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Jamčimo, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno za našo uporabo in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni. Vsi podatki na strani www.diatonica.si so zgolj informativne narave.

Splošni pogoji

Vsebina

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Uporaba piškotkov

Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po skrbnikovi spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

E-mail: info@diatonica.si